Birkagården ny medlem!

Profilbild

På årsmötet den 23 maj, valdes Hemgården Birkagården in som ny medlemsorganisation i CSA. Birkagården skapades 1912 som en mötesplats för boende i den fattiga stockholmsstadsdelen Birkastan och en arena där människor från olika samhällsskikt och trosinriktningar kunde mötas. Målen är desamma idag, att skapa mötesplatser, gemenskap och glädje i en mängd olika aktiviteter, för alla åldrar. Stiftelsen driver bland annat förskola, fritidsklubb, sagoverkstad, kollo och kursverksamhet för barn och vuxna.

– Birkagården är en viktig pusselbit i det sociala arbetets historia, säger Anders Arnsvik, projektledare på Birkagården, och det känns stort att vi har fått förmånen att bli en av CSA:S medlemsorganisationer.

Profilbild
Simon Beijer-Lind och Anders Arnsvik, från Hemgården Birkagården.

14 medlemmar!
Alla CSA:s medlemmar verkar på olika sätt för utveckling och förbättring av svenskt socialt arbete: Hemgården Birkagården, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), Ersta Sköndal Bräcke högskola, FORSA – Förbundet för forskning i socialt arbete, Föreningen FVO, Föreningen Sveriges Socialchefer (FSS), Landsorganisationen i Sverige (LO), Maskrosbarn, Riksförbundet för hjälp åt läkemedels- & narkotikabrukare (RFHL), Stiftelsen Allmänna Barnhuset, Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Tjänstemännens Centralorganisation (TCO), Verdandi.

Publicerat den