CSA:s hedersutmärkelse 2019 går till professor Margareta Hydén

Centralförbundet för socialt arbete (CSA) delar varje år ut en hedersutmärkelse bestående av diplom och ett resestipendium till en person som på ett framstående sätt ”bidragit till att utveckla det sociala arbetet och socialpolitiken” eller ”gett röst åt människor eller grupper som inte har någon stark position i det offentliga samtalet”. I år riktas sökarljuset mot forskningen om våld i nära relationer. Till 2019 års hedersstipendiat har CSA utsett Margareta Hydén, professor emerita i socialt arbete vid Linköpings universitet, samt gästprofessor vid kriminologiska institutionen, Stockholms universitet.

Styrelsens motivering
Margareta Hydén har både arbetat som socialarbetare och legitimerad psykoterapeut innan hon disputerade i socialt arbete vid Stockholms universitet 1992 med avhandlingen Woman Battering as Marital Act – The Construction of a Violent Marriage. År 2004 blev hon den första professorn i socialt arbete vid Linköpings universitet.

Hydéns forskning spänner över flera olika områden som familjeforskning, forskningsmetodik, samt genusforskning inom områden som kriminologi och socialt arbete, för att nämna några exempel. Våld i nära relationer är dock hennes främsta forskningsområde. Hon har under sin forskarkarriär visat att våldsproblematiken i nära relationer kan ta sig många uttryck.

Margareta Hydén har strävat efter att tolka och förstå våldet ur alla inblandade parters perspektiv. Några av resultaten, av de studier som Hydén har bedrivit, är att det är av största vikt att anlägga ett barnperspektiv i familjer där det förekommer en våldsproblematik. Det är ett förhållande som också genomsyrar hennes forskning. Det innebär att barns och ungdomars behov av stöd och hjälp alltid måste tillgodoses i dessa situationer. Hydén har också visat att socialarbetarens kompetens, förmåga och möjlighet att bemöta problemen är av central betydelse.

Bland Hydéns många meriter kan också nämnas att hon 2010 tog initiativ till att bilda ‘Responses to Interpersonal Violence International Network’. Det är ett tvärvetenskapligt samarbetsprojekt där ett tjugotal forskare från olika delar av världen möts och studerar interpersonellt våld i olika kulturella sammanhang. 

Hydén är inte bara en duktig forskare utan hon har också fullföljt universitetens tredje uppgift på ett mycket förtjänstfullt sätt genom sprida sin forskning genom föreläsningar, populärvetenskapliga artiklar och läroböcker. Ett exempel är boken Kvinnomisshandel inom äktenskapet: mellan det omöjliga och det möjliga (2008).

Det är därför en stor ära för CSA att tilldela Margareta Hydén årets hedersutmärkelse.

Pressinbjudan
Priset delas ut i anslutning till CSA:s årsmöte den 23 maj kl. 17.00 i Konferenshuset, Drottninggatan 55 (1 tr över gården) i Stockholm. Journalister som önskar närvara vid prisutdelningen kan kontakta Hans Swärd på hans.sward@soch.lu.se eller 070-209 46 14.

Pressbild
Ladda ned pressbild på Margareta Hydén

Fotograf: Lars-Christer Hydén

Publicerat den