Till minne av Ruth Wächter och Alec Carlberg

Centralförbundet för Socialt Arbete vill uppmärksamma två hederspristagare som nyligen gått ur tiden. Socionom Ruth Wächter utsågs till CSA:s hederspristagare 1983 för sina viktiga insatser. Sedan 1950-talet har hon knutit ihop forskning och praktik inom den sociala sektorn i Stockholm. Alec Carlberg tilldelades CSA:s hedersstipendium 2012 för sina omfattande och nydanande insatser för missbrukare, fattiga och andra som befinner sig i samhällets utkant. 

Ruth Wächter föddes i Oldenburg i Tyskland 1921 och lyckades ta sig från Nazityskland till Danmark strax före krigsutbrottet. Därefter flydde hon till Sverige i en fiskebåt. Hon hade erfarenhet av de mest hemska samhälleliga förtryck som vi känner i modern historia. Själv räknade Ruth med att hon hade 39 olika okvalificerade arbeten innan hon kom in på Socialhögskolan i Stockholm. Sedan dess var hon det sociala arbetet trogen i många viktiga positioner. Hon arbetade inom Stockholms Barnavårdsnämnd, Stockholms socialförvaltning och vid FoU-byrån i Stockholms kommun. Hela tiden drev hon frågor om forsknings- och utvecklingsarbete inom den sociala sektorn. Hon var härigenom en strålande kämpe för att förbättra förhållandena för de mest utsatta. Efter sin pensionering var Ruth ordförande i FORSA, Förbundet för forskning i socialt arbete. I flera år tillhörde hon seminariegruppen vid forskarutbildningen på Socialhögskolan i Lund. Hon medverkade även i antologi- och läroboksprojekt och 2005 utsågs Ruth Wächter till hedersdoktor vid Lunds universitet och den Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Alec Carlberg tilldelades CSA:s hederspris för att han – som entreprenör, samhällsdebattör och föreläsare – visat ett brinnande engagemang för utsatta människors sociala rättigheter och allas rätt till ett anständigt liv. Alec var verksam i intressepolitiska organisationer som RSMH (för personer med psykisk och social ohälsa) och RFHL (för personer med drog- och läkemedelsberoende) och han var ordförande i Rainbow Sweden, en sammanslutning av brukarorganisationer som arbetar för att minska missbruk, kriminalitet och social utslagning. Men Alecs livsverk var nog ändå företaget Basta i Nykvarn som erbjuder rehabilitering genom socialt företagande även åt människor med omfattande missbruksproblem. I dag sysselsätter företaget över 150 personer i olika hantverk och erbjuder en ettårig arbetsinriktad missbruksrehabilitering. Alec var även under lång tid en uppskattad föreläsare för studenterna på Socialhögskolan i Lund. 2011 utsågs Alec Carlberg till hedersdoktor vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet. 

Publicerat den