Det psykosociala spåret i socionomutbildningen

Del 7 i följetongen om den kommande CSA-antologin

Del 7 i följetongen om socionomutbildningen handlar om de mer behandlingsinriktade och psykodynamiskt inriktade inslagen i socionomutbildningarna i Sverige. Den korta sammanfattningen är skriven av Katarina Piuva och mer läsning får du när antologin kommer ut i september.

Den psykosociala och relationella grenen av socialt arbete, som handlar om rådgivande och behandlande arbete med individer och grupper, kom in i utbildningen redan 1939. Under 1900-talets och 2000-talets debatter om socionomyrkets innehåll har detta perspektiv inte ifrågasatts.

Istället har det vuxit sig starkt, trots att det varit underrepresenterat inom forskningen i socialt arbete. Idag kan socionomer vidareutbilda sig till hälso- och sjukvårdskuratorer och till psykoterapeuter med socialt arbete som huvudämne, de enda yrkesgrenarna för socionomer som leder till legitimation.

Följetong om den svenska socionomutbildningen

CSA publicerar regelbundet smakprov ur antologin ”Socionomutbildningen – då, nu och i framtiden” som finns att beställa hos bokhandlarna på nätet.

Publicerat den