Program och anmälan!

“Eftersatta bostadsområden – glappet mellan myndigheternas åtgärder och frivilligorganisationernas insatser.”

Vad krävs för att lösa situationen i eftersatta områden? Hur undviker vi fattigskam och stigmatisering? Och vad krävs av socialpolitiken och socialtjänsten?

Under eftermiddagen den 15 mars belyser vi ämnet ur olika perspektiv. Forskare, praktiker och publik får diskutera situationen och analysera vad som kan göras åt problemen.

Datum: 15 mars 2022
Tid: 13.00-17.30 (Föreläsningar och paneldiskussion) 
Plats: Konferensen är digital och kostnadsfri

Publicerat den