Digital konferens om hållbar socialförsäkring i kristid

Sverige skakas av den pågående pandemin som har fått stora effekter för både individer och samhälle. Många har behövt stöd av samhällets skyddsnät. Hur har myndigheterna klarat påfrestningarna? Vad kan vi lära för att göra systemen mer robusta? Vilka perspektiv på pandemin ger tidigare kriser?

Välkommen den 25 maj 2021 till konferensen Ett hållbart socialförsäkringssystem i kristid – hur robusta är systemen och hur har människor påverkats? för att ta del av intressanta presentationer och få möjlighet att diskutera.

Tid: tisdag 25 maj 2021 kl. 10–15.30

Några av de medverkande:

  • Sverker Sörlin – Historiska kriser
  • Per Molander – Kriser och ojämlikhet
  • Maria Stanfors – Jämställdhet under pandemin
  • Gunnel Hensing – Covid-19 och sjukfrånvaro
  • Knut Røed – Norges hantering av pandemin

Dessutom medverkar socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi och Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg under den direktsända dagen som avslutas med panelsamtal om lärdomar och hur vi tar oss vidare efter krisen.

Syftet med konferensen är att sprida kunskap, stimulera till ny forskning och skapa erfarenhetsutbyte mellan akademi, praktik och policy. Vi välkomnar dig som på något sätt arbetar med socialförsäkringssystemet inom exempelvis kommun, region, departement, myndighet eller som forskare.

Konferensen anordnas gemensamt av CSA, Försäkringskassan och Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). Dagen ingår i en serie med årliga forskarseminarier kring socialförsäkringen.

På grund av pandemin är arrangemanget den här gången digitalt och tillgängligt för alla intresserade. Deltagandet är kostnadsfritt.

Mer information om seminarieserien finns här.

Sprid gärna informationen till kollegor du tror kan ha nytta av konferensen!

Varmt välkommen!


För frågor kring programmet vänligen kontakta:
Jenny Mann, jenny.mann@forsakringskassan.se eller
Johan Sandberg, johan.s.sandberg@forsakringskassan.se.

Publicerat den