Izabella Eriksson

Jag har arbetat som socialsekreterare med inriktning utredning och uppföljning för barn och unga 0-21 år i 2 år. Jag arbetar sedan en månad tillbaka som behandlingspedadog på HVB för ungdomar mellan 13-18 år.

Viktigast

Det viktigaste för mig i det sociala arbetet är att möta och se andra människor och att bevara fokus på dem under hela förändringsprocessen. I mötet är det viktigt för mig att vara nyfiken och observant, för att kunna försöka förstå den livssituation den människa jag möter befinner sig i. Jag tror att man på så sätt skapar förutsättning för en relation, utifrån vilken man kan skapa förändring. När jag möter och arbetar med barn, ungdomar och familjer är det inte bara viktigt att vara lyhörd och nyfiken utåt utan också inåt mot mig själv. Det är min övertygelse att vi ständigt reagerar i möte, arbete och relation med andra, något som påverkas av våra egna erfarenheter och preferenser. Det är därför viktigt för mig att kunna särskilja på vad som är den andres upplevelse/önskan/vilja och vad som är min.

Omtanke, respekt och transparens

Under de åren som jag arbetat som socialarbetare ser jag också betydelsen av att kunna sätta ramar och gränser, både som socialsekreterare men också som behandlingspedagog. Dessa ramar och gränser behöver förmedlas med omtanke, respekt och transparens. Min erfarenhet säger mig att det skapar trygghet då dem vi möter ofta befinner sig i en otrygg situation. Jag tror att ovanstående i sin tur skapar förutsättningar för vad jag härnäst ser som viktigt i mitt arbete med människor. Det handlar om betydelsen av att kunna och våga prata om och arbeta med situationer som blir jobbiga på olika sätt, att våga sätta ord på det man upplever i mötet med andra och arbeta vidare med det.

Till sist

Med detta sagt finns det ingenting som säger att detta arbete är lätt på något sätt, att det finns en färdig regelbok att följa – på gott och ont. Men jag tror att om vi kan ha ovanstående som målbild i det arbete vi utför så har vi alla mycket att vinna.

Publicerat den