Peter Hagberg

Yrkesverksam socionom sedan 2006 som nu jobbar som chef inom den sociala barn- och ungdomsvården sedan ett år tillbaka. Jobbar nu på socialförvaltningen i Lund som enhetschef för Resursenheten barn och unga och har hand om familjebehandling, förebyggande arbete, kontaktverksamhet och samordningsverksamhet.

Har sedan examen arbetat som ungdomsbehandlare på HVB, socialsekreterare inom vuxen samt projektledare i några olika kommuner i Skåne. Arbetade under fem år som utvecklingsledare missbruk/beroende på Kommunförbundet Skåne och jobbade med ett antal nationella satsningar i Skåne, till exempel Kunskap till Praktik.

Har under några år drivit företag som stöttar kommuner i att gå från ett individuellt till ett familjeperspektiv i arbetet med missbruk och beroende.

”Jag hoppas att det dröjer lite till innan robotarna tar över. Jag skulle nämligen vilja ha många fler lärorika år som socionom. En viktig sak jag har lärt mig hittills under min tid som yrkesverksam är att det här blir inte tråkigt, och det beror på att det handlar om relationer. Relationer står sällan stilla – inte ens när man inte gör någonting.”

Publicerat den