En glimt av Karin Fjällbäck Holmgrens debattlystnad

Karin Fjällbäck Holmgren (1881-1963) var en av de personer som deltog i tillkomsten av Institutet för socialpolitisk och kommunal utbildning och forskning 1921. Hon var då byråföreståndare på Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA) och även kursansvarig för den kurs i praktiskt socialt arbete som CSA anordnat sedan 1910.

Dramat kring inrättandet av det nya institutet kommer att skildras i den bok som kommer ut till hösten 2021. Eftersom Karin Fjällbäck Holmgren var en synnerligen aktiv person i föreningar, i politiken och i debatterna ska jag här ge en glimt av hennes debattlystnad.

Debatterade kvinnosaken

Under 1910-talet var Karin Fjällbäck Holmgren upptagen av vad som då kallades kvinnosaken. I tidskriften Rösträtt för kvinnor gick hon i polemik med självaste Ellen Key efter att ha hört henne tala om “Vad männen vinna och kvinnorna förlora på kvinnornas likställighet”.

Kvinnors villkor så mycket sämre än männens

Ellen Key menade att kvinnorna riskerade att förlora männens ridderlighet, sin egen optimism och hemmets lyckomöjligheter. Den manliga ridderligheten, hävdade Karin Fjällbäck Holmgren, har i vart fall inte visat sig inom religionens område där kvinnorna ansågs utgöra själva syndens källa. Inte heller inom lagstiftningen, där kvinnan ensam fick bära skulden och konsekvenserna för utomäktenskapliga förbindelser. Inte heller inom arbetslivet syntes någon ridderlighet eftersom kvinnornas villkor var så mycket bistrare än männens.

Kort sagt

Karin Fjällbäck Holmgren menar kort sagt att de värden Ellen Key åberopar var ”skenvärden, vars möjliga förlust väger ringa i vågskålen i jämförelse med vinsten av verkliga värden”, det vill säga rösträtten och den fullständiga medborgarrätten (KFH, Rösträtt för kvinnor 1913-12-01).

Del 2 i följetongen om CSA-antologin om den svenska socionomutbildningen

Det har blivit dags för del 2 i följetongen om den kommande antologin ”Bildning, utbildning och forskning i socialt arbete – idéer, drivkrafter, kontroverser och kunskapsområden”. Texten handlar om Karin Fjällbäck Holmgren och har skrivits av Kerstin Thörn. Det fullständiga kapitlet är du välkommen att läsa i boken, när den kommer ut i september.

Följetong om den svenska socionomutbildningen

CSA publicerar regelbundet smakprov ur antologin ”Socionomutbildningen – då, nu och i framtiden” som finns att beställa hos bokhandlarna på nätet.

Publicerat den