CSA vill stödja socialt arbete i Ukraina

Alexandru Panican, styrelseledamot i CSA och ordförande i FORSA.

Alexandru Panican är styrelseledamot i CSA och ordförande i Forsa, förbundet för forskning om socialt arbete. Han sitter just nu med i styrelsens diskussioner om hur CSA kan stödja de ukrainska socialarbetarna och deras utbildningar så här i krigstid. Vi passade på att ställa några frågor.

Berätta om planerna att stödja det sociala arbetet i Ukraina.
– Det ligger inom ramen för CSA:s uppgift att upprätta förbindelser med utländska forskare och organisationer på det socialpolitiska området. CSA har även en gammal ambition att slå vakt om freden och fredsarbete går hand i hand med socialt arbete. Några av CSA:s förgrundsgestalter har varit väldigt involverade i fredsarbete, till exempel Emilia Broomé och Kerstin Hesselgren. Vi människor är i behov av fred för att kunna ha en fungerande gemenskap, ta hand om varandra och visa solidaritet. Och det som händer nu i Ukraina … Det är svårt att begripa att det kan hända år 2022!

Hur ska stödet se ut?
– I CSA:s styrelse finns flera organisationer representerade och tillsammans ska vi nu se över hur vi kan stödja en socialarbetarorganisation och/eller socionomutbildning i Ukraina. Det skulle kunna handla om att bidra med kunskap, litteratur, men också ekonomiskt. Styrelsen får se över alternativen. Det viktigaste är att vi kan erbjuda rätt hjälp till rätt organisation. Insatsen måste vara genomtänkt.

Varför är det viktigt att bidra med kunskap?
– Krig kan leda till att kunskapsproduktionen stannar av. När tid och resurser saknas måste mycket göras ad hoc för att rädda liv. Här i Sverige ligger vi i framkant vad gäller forskning om socialt arbete inom olika områden. Och den kunskapen kan vi dela med oss av. Vi brukar prata om att kunskap leder till genomtänkta insatser och socialt arbete är en handlingsinriktad profession. Socialt arbete är högst aktuellt nu, inte bara i Ukraina utan i hela Europa. Det har alltid varit aktuellt, men nu mer än någonsin i och med kriget. Behoven och utsattheten har ökat avsevärt och det är där som kunskap och socialt arbete kommer in.

Publicerat den