Presentation av föreläsare

Nu kan du ladda ner presentationen av de föreläsare som deltog under förmiddagen den 5 oktober. Konferensen om socialt arbete vad gäller våld mot barn och vuxna i nära relationer arrangerades av Sivin-Barn vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola och Centralförbundet för Socialt Arbete.

Boken Se helheten trycktes med CSA:s hjälp

I boken Se helheten – om framgångsfaktorer i socialt arbete ger författarna Titti Frisk Hagström och Lotta Persson sin bild av socialtjänstens uppdrag, utmaningar och yrkets nutid och framtid. Under 18 år arbetade de tillsammans i Botkyrka kommun och 2013 väcktes idén om att skriva något om sina tankar kring socialpolitiska frågor. Först blev det …

Boken Se helheten trycktes med CSA:s hjälp Läs mer »

Digital konferens om socialt arbete med våld mot barn och vuxna i nära relationer

Hur skapas ett brukarcentrerat, samordnat interventionssystem mot våld i nära relationer? I fokus för den nationella konferensen om socialt arbete står socialtjänstens, civilsamhällets och andra aktörers insatser för: upptäckt utredning och bedömning skydd och stöd för barn och vuxna som utsätts för våld i nära relationer samt arbete med att få våldsutövare att upphöra med …

Digital konferens om socialt arbete med våld mot barn och vuxna i nära relationer Läs mer »

Beställ skriften ”Till det sociala arbetets försvar!” kostnadsfritt

I mars tvingades vi ställa in konferensen ”Till det sociala arbetets försvar!” på grund av coronapandemin, men nu har vi glädjen att presentera den skrift som vi skapade istället. I detta tredje nummer av CSA:s skriftserie diskuterar författarna de humanistiska värden som är viktiga att försvara men som idag hotas av den ökade individualiseringen och …

Beställ skriften ”Till det sociala arbetets försvar!” kostnadsfritt Läs mer »

CSA-bidrag till arbetet för samhällsplacerade barn

Knas hemma är en ideell ungdomsförening som jobbar med rättigheter för samhällsplacerade barn och ungdomar. Under 2019 och 2020 fick Knas hemma bidrag av CSA, bland annat för att utbyta kunskap och erfarenheter med organisationen Who Cares? Scotland. – Utbytet har varit jätteinspirerande, säger Anna Sabelström, verksamhetsledare på Knas hemma. Det har varit lärorikt att se …

CSA-bidrag till arbetet för samhällsplacerade barn Läs mer »

Till minne av Ruth Wächter och Alec Carlberg

Centralförbundet för Socialt Arbete vill uppmärksamma två hederspristagare som nyligen gått ur tiden. Socionom Ruth Wächter utsågs till CSA:s hederspristagare 1983 för sina viktiga insatser. Sedan 1950-talet har hon knutit ihop forskning och praktik inom den sociala sektorn i Stockholm. Alec Carlberg tilldelades CSA:s hedersstipendium 2012 för sina omfattande och nydanande insatser för missbrukare, fattiga och andra som befinner sig i samhällets utkant.  Ruth Wächter föddes …

Till minne av Ruth Wächter och Alec Carlberg Läs mer »

Dokumentation från forskarseminariet i Umeå 15-16 januari 2020

Se film från seminariet och ladda ner presentationer Vi måste arbeta längre och pensionsåldern kommer också successivt att höjas. Men orkar vi, kan vi och vill vi? Det var några frågor som diskuterades på forskarseminariet i Umeå i januari 2020. Forskarseminariet i Umeå är en årlig mötesplats för forskare och praktiker som är verksamma inom …

Dokumentation från forskarseminariet i Umeå 15-16 januari 2020 Läs mer »

Inställd konferens blir ny skrift!

Det allvarliga coronaläget tvingade oss tyvärr att ställa in konferensen ”Till det sociala arbetets försvar”. Nu jobbar vi istället för fullt med att göra om konferensen till ett nytt nummer av CSA:s småskrifter. Huvudföreläsarna och paneldeltagarna kommer att reflektera över konferensens tema i skrift och på så sätt får den tilltänkta publiken ta del av …

Inställd konferens blir ny skrift! Läs mer »

Dags att nominera till hedersstipendiet 2020!

Vem vill du nominera till CSA:s hedersstipendium 2020? Hedersstipendiet ska delas ut till en person eller organisation som på ett framstående sätt bidragit till att utveckla det sociala arbetet och socialpolitiken, eller som har gett röst åt människor eller grupper som inte har någon stark position i det offentliga samtalet. Nominera gärna redan nu, genom att klicka här!

Scroll to Top